Menu

Monthly Archive:: พฤษภาคม 2014

การประเมินตนเองภายใน SAR

หัวข้อรายละเอียดการประเมินภายใน ผลการดำเนินงานสาขาวิชา รายละเอียดการทำงานของอาจารย์ที่ผู้รับผิดชอบ   ภาพการประชุมประกันคุณภาพระดับสาขา