Menu

Monthly Archive:: ตุลาคม 2015

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูคนใหม่ล่าสุด

นายธีระพงษ์ บุญธรรม สอบได้ลำดับที่ 1 ของ สพม. 30 (จังหวัดชัยภูมิ) นายพลากร สีธานี สอบได้ลำดับที่ 14 ของ สพม. 30 (จังหวัดชัยภูมิ) (ไม่มีภาพ)   นางสาวจิระพรรณ สว่างรุ่ง สอบได้ลำดับที่ 15 ของ สพม. 30 (จังหวัดชัยภูมิ) ภาพเข้าใหม่ ปี 1   ภาพตอนปี 5