Menu

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูคนใหม่ล่าสุด

นายธีระพงษ์ บุญธรรม

สอบได้ลำดับที่ 1 ของ สพม. 30 (จังหวัดชัยภูมิ)

นายพลากร สีธานี

สอบได้ลำดับที่ 14 ของ สพม. 30 (จังหวัดชัยภูมิ)

(ไม่มีภาพ)

 

นางสาวจิระพรรณ สว่างรุ่ง

สอบได้ลำดับที่ 15 ของ สพม. 30 (จังหวัดชัยภูมิ)

ภาพเข้าใหม่ ปี 1

jirapan

 

ภาพตอนปี 5