Menu

แบบฟอร์มสำหรับสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา

แบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ สำหรับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาให้ดาว์นโหลดได้ที่นี่

(ใหม่) ใบรับรองโครงงาน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
26.3 KiB
175 Downloads
Details
หนังสือขออนุญาตดูงาน
หนังสือขออนุญาตดูงาน
หนังสืออนุญาตดูงาน.pdf
รุ่น: 1
790.2 KiB
227 Downloads
Details
หนังสือขอนุญาตคณะครุศาสตร์ออกทดลองและเก็บข้อมูล(ปรับปรุงใหม่)
224.1 KiB
362 Downloads
Details
หนังสือขอนุญาตใช้สื่อการสอนสำหรับนักศึกษา
หนังสือขอนุญาตใช้สื่อการสอนสำหรับนักศึกษา
บันทึกขออนุญาตใช้สือ-ปรับปรุง.pdf
รุ่น: 2
224.1 KiB
384 Downloads
Details
แบบขอสอบโครงงาน
แบบขอสอบโครงงาน
แบบข้อสอบโครงงาน.pdf
รุ่น: 1
188.5 KiB
285 Downloads
Details
แบบประเมินสื่อการสอน
แบบประเมินสื่อการสอน
ประเมินสื่อการสอน.pdf
รุ่น: 1
49.6 KiB
294 Downloads
Details
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและกรรมการ
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและกรรมการ
โครงงานนศคอมศึกษาปี4.pdf
รุ่น: 1
101.9 KiB
447 Downloads
Details
หนังสือขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูล
หนังสือขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูล
ขออนุเคราะห์ข้อมูลเพื่องานวิจัย.pdf
รุ่น: 1
223.7 KiB
264 Downloads
Details
แบบประเมินการฝึกสอน
แบบประเมินการฝึกสอน
แบบประเมินฝึกสอน.pdf
รุ่น: 1
29.1 KiB
219 Downloads
Details