Menu

รายชื่อนักศึกษาที่เลือกโรงเรียนฝึกสอน (15-3-59)

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาคอมพิวเตอร์ศึกษาชั้นปีที่ 4 และรายชื่อโรงเรียนที่เลือก

ถ้ารายชื่อโรงเรียนไม่ถูกต้องกรุณาแจ้งด่วนและมาแก้ไขด่วนภายในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 นี้เท่านั้น

รายชื่อห้อง 1 (ล่าสุด)
48.8 KiB
342 Downloads
Details
รายชื่อห้อง 2 (ล่าสุด)
48.2 KiB
424 Downloads
Details
รายชื่อห้อง 3 (ล่าสุด)
49.6 KiB
479 Downloads
Details